К. р. Д. и К.Розглянути теоретичне визначення грошової маси за агрегатом М3, термін ВВП, реальний ВВП. За допомогою офіційного сайту Національного банку України www.bank.gov.ua проаналізуйте динаміку грошової маси та реального ВВП за період 2010-2015 рр. (станом на кінець року, у % до 2010 року). Цифровій матеріал заведіть у таблицю, опишіть та зробіть необхідні висновки.

Динаміка грошової маси та реального ВВП за період 2010-2015 рр.

(станом на кінець року, у % до 2010 року).

Роки

Грошова маса (М3)

Реальний ВВП (у % до 2010 р.)

2010

 

 

2011

 

 

2012

 

 

2013

 

 

2014

 

 

2015

 

 

За допомогою офіційного сайту Національного банку України – www.bank.gov.ua проаналізуйте співвідношення основних видів доходів населення з їх витратами на споживчі цілі у 2010-2015 рр. Цифровий матеріал зведіть у таблицю, назвіть її, заповні, опишіть та зробіть необхідні висновки.

Співвідношення основних видів доходів населення з їх витратами на споживчі цілі 2010-2015 рр.

Показники

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Витрати на споживчі цілі (млн. грн. / рік)

 

 

 

 

 

 

Номінальна зарплата (млн. грн. / рік)

 

 

 

 

 

 

Теж саме у % до витрати

 

 

 

 

 

 

Поточні трансферти (млн. грн. / рік)

 

 

 

 

 

 

Теж саме у % до номінальної зарплати

 

 

 

 

 

 

Усього зарплата та трансферти (млн. грн. / рік)

 

 

 

 

 

 

Теж саме у % до витрат

 

 

 

 

 

 

Індекс реальної середньомісячної заробітньої плати (у % грудень до грудня попереднього року)

 

 

 

 

 

 

 

Задача 6

Розмір грошових агрегатів представлений наступними даними (млн. грн.):

М0 – 7150;

Грошова база – 8900;

М1 – 11300;

М2 – 16200;

М3 – 17500;

Визначити:

- суму грошових вкладів на банківських рахунках до запитання в національній валюті;

- строкових рахунках та рахунках до запитання в іноземній валюті;

- коштів за цінними паперами власного боргу;

- суму банківських депозитів в Центральному банку, якщо касова готівка комерційних бінків складає 5% грошової бази.

Розв’язок:

Задача 16

Клієнт вносить в банк на депозитний рахунок 100 000 грошових одиниць.після цьго банк використовує 55 000 грошових одиниць на поточні потреби (збільшення основних засобів), залишкову сумму коштів використовує на збільшення своїх резервів і на таку саму сумму видає позичку другому клієнту. Норма обовязкових резервів банків складає 5%.

Як сме після проведення цих операцій зміниться (абстрагучись від усіх інших) зміниться грошова пропозиція? Визначити на яку величину цей депозит теоретично здатний збільшити суму виданих кредитів.

Задача 26

У таблиці наведені індекси цін за роками.

Рік

Індек цін

Рівень інфляції, %

2008

100,0

 

2009

108,2

 

2010

112,3

 

2011

110,3

 

2012

111,6

 

2013

116,6

 

2014

 

 

2015

 

 

 

 

 

Охота на овец на подоле

 

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Leave a Comment

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *