Картка завдання №9Картка завдання9Датчик згину (можливо замінити на фоторезистор)

Збираємо електричну схему

Записуємо програмний код в середовище програмування Ардуіно

#include <Servo.h>

Servo servo1;

const int flexpin = 0; // Задаємо аналоговий порт для зчитування сигналу

void setup()

{

Serial.begin(9600); // Використовуємо монітор порта для відладки програми

servo1.attach(9); // Задаємо порт для управління сервоприводом

}

void loop()

{

int flexposition; // Значення вхідного сигналу з аналогового порта

int servoposition;// Вихідне значення для серви

flexposition = analogRead(flexpin); // Зчитування положення датчика (від 0 до 1023):

// можливо замість датчика поставити фоторезистор, не змінюючи нічого в схемі

// серводвигун буде змінювати положення в залежності освітлення датчика

// Єдине що потрібно поправити – цю строку

// servoposition = map(flexposition, 870, 1000, 0, 180);

// значення 870 и 1000 взяті з монітора порта, 870 - найбільша

// освітленість датчика, 1000 - найменьша (темнота)

servoposition = map(flexposition, 600, 900, 0, 180);

servoposition = constrain(servoposition, 0, 180);

servo1.write(servoposition); // Даємо команди "серві", встановитися в певну позицію

Serial.print("sensor: ");

Serial.print(flexposition);

Serial.print(" servo: ");

Serial.println(servoposition);

// Після загрузки скетча в Arduino, включити Serial Monitor. Побачите значення датчика. Запишіть значення не зігнутого датчика і в максимальному згині, тобто мінімальне і максимальне значення. Впишіть отримані значення замість 600 і 900 в функції map() вище, цим ви підвищите точність співставлення згину датчика з точністью повороту сервопривода.

delay(20); // затримка 20мс між оновленням значень "servo"

}

Завантажуємо скетч у мікроконтролер

Практичне використання

В роботизованих ігрових консолях або пальцевих захватних пристроях робота

 

Leave a Comment

Вы вошли как maximios. Выйти?